Välj en sida

Föret är fortsatt växlande, temperaturen går på minus, på söndag åter på plus. Underhållet av gatorna är i en svår situation. Snön, de varierande temperaturerna, vattenpölarna och snövallarna gör det svårare för alla att röra sig. Hela vinterunderhållets material är i användning, och plogarna arbetar på den yttersta gränser. Vi får tacka även dem.

Gatorna plogas och sandas, snövallar avlägsnas och snö förs bort när det än är möjligt.

Via karttjänsten kan du följa det arbete som materielen utför, uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.  https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Underhållsenheten ber bilister parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena. Materielen kan inte komma till platsen om leden är full av felparkerade fordon. Kyrkslätts kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning. Kontakta polisen vid fara. Närflyttningar av fordon görs vid behov och i mån av möjlighet.

Underhållstjänsterna svarar för att kommunens dagvattensystem fungerar, så kontakta oss i ärenden som gäller underhållet av det. Igenproppade brunnar öppnas enligt behov. I fråga om fastigheter gäller renhållningsskyldigheten fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

Vintern börjar vara på slutrakan. Kämpa på, och våren börjar skymta.

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 08.