Välj en sida

Vintrigt, och till och med arktiskt väder förutspås. Det blir fortsättningsvis mulet, snöfall och köldgrader. Snöfallet, yrande snö och rimfrostiga vägar innebär dåligt före. Vinterunderhållet utförs i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen. Överraskande väderleksförhållanden och -förändringar kan fördröja vinterunderhållet.

 Det finns mycket snö och vi försöker närflytta den till kommunens parkeringsplatser och andra allmänna områden. Det är utmanande att hitta deponeringsplatser, och platserna fylls fort på grund av det rikliga snöfallet.

Vinterunderhållet hör delvis till kommunen och delvis till ägarna till fastigheterna på gatan

Tomtägarens eller -innehavarens skyldigheter omfattar

 – att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas    

– att se till att infarten till tomten är omskött            

 – att avlägsna farlig snö från fastighetens konstruktioner så som staket och postlådor

Snön är på fastighetsägarens ansvar Plats för snön ska reserveras på den egna tomten
Vid behov ska snön transporteras till snömottagningsplatserna. Skyldigheterna gäller också den som arrenderar tomten.  

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna. Underhållsenheten ber de som kör bil i kommunen parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena. Närflyttningar av fordon har utförts och kommer att utföras enligt behov för att vinterunderhållets materiel ska kunna sköta gatorna.        

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.