Välj en sida

Våren kommer och snön smälter fort om dagarna, men nattfrosten fryser gatorna och trottoarerna ställvis så att de kan bli mycket hala. Farlederna som om morgnarna är frusna och om eftermiddagarna är blöta och slaskiga orsakar utmaningar för såväl de människor som rör sig på gatuområdena som för vinterunderhållet.

Huvudgatorna är i bra skick, men det förekommer ännu snö- och isvallar på sido- och bostadsgatorna. Det finns ställvis ett tjockt lager av is och det är mycket hårt. Vi fortsätter avlägsnandet av snö- och isvallar och bekämpar halka enligt behov.

De drastiskt varierande temperaturerna ökar också risken för beläggningsskador på gatuområdena. Vattnet som smälter om dagarna sliter asfaltytan, och när luften blir kall om nätterna fryser vattnet i groparna och gör dem större. Vi åtgärdar beläggningsskador enligt behov.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

Vi ber alla ha tålamod och vi uppmanar till försiktighet i trafiken.

 

Kontorstelefonen är stockad, vi ber er att skicka respons via det elektroniska responssystemet.