Välj en sida

Huvudgatorna är i huvudsak i bra skick, men det förekommer snö- och isvallar på sido- och bostadsgatorna. Snö- och isvallar avlägsnas genom hyvling och plogning. Snö- och isvallar kan inte avlägsnas på en gång, eftersom isen är hård och eftersom det ställvis har samlats ett tjockt lager av is.

Sanden som strötts ut på gång- och cykelvägarna sjunker ner under dagens lopp då snön smälter och täcks av is då lufttemperaturen sjunker på natten. Gångvägar sandas enligt behov.

Brunnar och diken har stockats av snöhögar på många platser, och de grävs upp enligt behov. Trots det kan smältvattnet bilda stora pölar på gatuområdena.

Beläggningsskador repareras som bäst.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

Vi har kommit i gång med snökörningen längs gatorna.

 

Kontorstelefonen är stockad, vi ber er att skicka respons via det elektroniska responssystemet.