Välj en sida

Det är vår i luften, plusgrader på dagarna och solen värmer skönt. På natten sjunker dock temperaturen under nollstrecket och lederna som smultit på dagen fryser och blir hala.

Vallar avlägsnas enligt behov och snöhögarna skuffas längre bort för att minska smältvattnet på lederna.

Beläggningsskador

Gropar och hål i beläggningarna lappas då vädret tillåter.  Den här årstiden är det svårt att laga groparna i gatan eftersom massan inte nödvändigtvis hålls i gropen där det också finns vatten och is.

Beträffande landsvägarna är det NTM-centralen som är väghållare, och respons angående vägnätet kan lämnas via länken Responskanalen (Trafikens kundservice) eller vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100 (24/7)

Stockade brunnar och diken

Smältvattnen orsakar översvämningar och pölar på gatorna. Ta kontakt med oss vid problem med kommunens allmänna regnvattenbrunnar och frusna diken. Underhållstjänsterna öppnar stockade brunnar och vägtrummor vid behov.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Ha en solig vecka!

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons enligt plats och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.