Välj en sida

Det utlovas igen kraftig byig vind, regn och slask. Kallare väder närmare veckoslutet, solen kan visa sig mot slutet av veckan. Vi är ändå på väg mot våren!

 

Kraftiga byiga vindar kan fälla träd. Vi uppmanar att direkt kontakta räddningsverket när det gäller fallna träd som orsakar omedelbar fara. Vi svarar inte i Kyrkslätts kommuns underhålls kontorstelefon på veckoslut, och vi behandlar de meddelanden som inkommit till det elektroniska responssystemet under vardagar.

 

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

Du får mer detaljerade uppgifter om skötselklassificeringen på https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

 

 

Gatubrunnarna kan stockas då vädret blir mildare, och smältvattnen kan orsaka översvämningar på gatuområdena. Underhållet öppnar frusna regnvattenbrunnar enligt behov.

Ta kontakt med oss i ärenden som gäller underhållet av dagvattensystem.

Exempelvis

– rensning av utloppsdiken på kommunens område

– stockade trummor

– dagvattenbrunnar

 

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning

 

Ytterligare information

kunnossapito@kirkkonummi.fi

Väderinformation:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/lokalvadret/kyrksl%C3%A4tt