Välj en sida

Det fortsätter vara kallt och vi fick rikligt med snö, vilket är trevligt så här i lillajulstider.

Underhållsenheten sköter gatorna enligt skötselklassificeringen. Först sköts huvudlederna och största matargatorna och efter det bostadsgatorna. Syftet med vinterunderhållet är att hålla gatorna i trafikerbart skick och trygga för kommuninvånarna. Gator plogas och halka bekämpas. Plogningen av bostadsgator som hör till underhållsklass 3 kan fördröjas vid exceptionella förhållanden, så som vid långvarigt eller rikligt snöfall.

Underhållet har förberett sig på varierande förhållanden och områdena kontrolleras regelbundet.

Tomtens ägares eller besittares skyldigheter är bl.a. att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas och att sköta infarten till tomten.

Vinterunderhållet är ett samarbete mellan kommunen och fastigheterna.

Felparkerade fordon kan hindra eller fördröja underhållsmaskinernas arbete. Kom ihåg att parkera ditt fordon enligt reglerna så kan maskinerna utföra sitt arbete, dvs. ploga och sanda gatorna.

Trevlig lillajulstid och försiktighet i trafiken.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons enligt plats och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi