Välj en sida

Vinterbadplatserna i Djupström och Lamminjärvi i Kyrkslätt har ställts i ordning för vinterbadare för vintersäsongen 2023–2024 – bara isen saknas. På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning. I containrarna finns separata omklädningsutrymmen för damer och herrar.

För att använda omklädningsutrymmet behöver du en nyckel som du kan lösa ut på kommunens servicekontor på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Se här servicekontorets öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-servicekontor. Avgiften för att lösa ut nyckeln är 28,90 euro, varav kommunen betalar 17,30 euro tillbaka på ditt konto efter att du har återlämnat nyckeln. Tidigare skaffade nycklar fungerar också i de uppvärmbara containrarna som används under säsongen 2023-2024.

Obs. omklädningsutrymmenas dörrar går i lås när de stängs. Ha alltid nyckeln med dig, också under badet!

Badvattnens kvalitet kontrolleras även under vinterbadperioden. Aktuella rapporter och badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbplats https://www.espoo.fi/fi/kirkkonummen-uimarantavesitulokset (på finska).

Ytterligare information

På webbsidan https://www.kyrkslatt.fi/vinterbadplatser eller ungdoms- och idrottstjänsternas kansli tfn 040 126 9404.

Vinterbadplatsernas läge

Djupströms vinterbadplats: Obbnäsvägen 238, 02480 Kyrkslätt

Lammaskallio vinterbadplats: Goda lynnets väg 9, 02880 Kyrkslätt (Lamminjärvi)