Välj en sida

Den regionala beredskapscentralens verksamhet (AVAK) är en del av Kyrkslätts kommuns lokala helhetsberedskap och beredskapsplanering. I praktiken innebär detta att kommunen vid olika störningar kan kalla frivilliga personer och föreningar som hjälper kommunen att genomföra serviceproduktion. Dessutom producerar AVAK lokal information för kommunens egen ledningscentral för att bilda en situationsbild.

 En stor del av aktörerna på AVAK är frivilliga personer. Eftersom verksamheten är en del av kommunens egen verksamhet och anknyter till beredskapsplaneringshelheten som leds av kommunen arbetar också kommunanställda personer på dessa regionala beredskapscentraler utöver de frivilliga.

Vi behöver aktörer som fungerar som ansvariga chefer för de regionala beredskapscentralerna, vice chefer, jourhavande för meddelanden, jourhavande för situationen, verksamhetskoordinatorer och situationskontaktpersoner. Personerna utbildas till de här uppgifterna i samarbete i en utbildning där andra kommuner i Nyland deltar. Utbildningen genomförs mångsidigt och i samarbete med Försvarsutbildningen MPK. Den praktiska övningen sker i Kyrkslätt i september 2023. Ansökningstiden till utbildningen börjar 6.3.2023 och slutar 27.3.2023.

Eftersom AVAK är en del av kommunens beredskaps- och befolkningsskyddsverksamhet ska de som deltar i verksamheten efter utbildningen skriftligen förbinda sig att delta.

AVAK:s personal och centrala uppgifter

Titel Centrala uppgifter
Chef – handlar enligt tjänsteansvar som tilldelas av uppdragsgivaren
– har hand om arrangemangen på beredskapscentralen och leder den allmänna verksamheten
Vice chef – har hand om arrangemangen på beredskapscentralen och leder den allmänna verksamheten
Jourhavande för meddelanden – svarar för situationscentralens signalförbindelser och informationsgången.
Jourhavande för situationen – stöder chefen genom att skapa en situationsbild.
Verksamhetskoordinator – upprätthåller information om beredskapscentralens serviceverksamhet.
Situationskontaktperson – håller kontakt med de instanser som producerar tjänster på beredskapscentralen.

Stegmärken för utbildningen är följande

1. Undervisningsgång 27.4.2023 kl. 18-20 Teams, efter det nätuppgifter.  

2. Undervisningsgång 23.5.2023 kl. 18-20 Teams (tidtabellen bekräftas i början av maj), nätuppgifter.

3. Undervisningsgång 23.8.2023 eller i augusti så att kommunerna ordnar en egen närundervisningskväll som räcker 4 h.

4. AVAK-övning 2.9.2023. 

Utbildningen ordnas i samarbete med Försvarsutbildningen MPK, och MPK:s kursplattform fungerar i nätstudierna (MPKMoodle).

Ansökningstiden börjar 6.3.2023 och slutar 27.3.2023.

Anmälan och ytterligare information via kommunens säkerhetsansvarige Juha-Matti Koskinen tfn 040 574 4897 och e-post: juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi.

Om du blev intresserad, berätta vilken roll du är intresserad av!