Välj en sida

Nu är det bra tillfälle att kolla hastighetsbegränsningen, eftersom hastighetstavlorna finns på nya platser för att påminna dig om rätt körhastighet. Nu finns det hastighetstavlor i Kyrkslätts centrum på Volsvägen, i Kantvik på Sockermästarvägen och i Veikkola på Lamminpäävägen. En del av tavlorna har flyttats från andra ställen till nya platser. Kyrkslätts kommuns hastighetstavlor finns därtill på flera andra platser som på Obbnäsvägen, Tollsvägen, Masabyvägen, Sundsbergsvägen och i Veikkola på Eriksgårdsvägen och Lamminjärvivägen.

På hastighetstavlan blinkar turvis hastigheten och en glad eller en ledsen smiley beroende på körhastighet. Leendet tackar för att körhastigheten är rätt. Vid överhastighet blinkar turvis en röd siffra och en ledsen smiley på displayen, vilket berättar att hastigheten är 1–5 kilometer över den tillåtna. Snabbare blinkningstakt på displayen berättar att överskridningen är redan mer än 5 kilometer i timmen. Fastän majoriteten kör enligt hastigheten eller lindrig överhastighet, vill man med hastighetstavlan inte visa överskridningar på över tio kilometer i timmen. Då visas ett utropstecken, områdets hastighetsbegränsning eller en ledsen smiley.

I tätort är hastigheten oftast 30 eller 40 kilometer i timmen

I en tätort är den högsta tillåtna hastigheten 50 kilometer i timmen om någon annan hastighetsbegränsning inte har meddelats. På huvud- och matargatorna är hastighetsbegränsningen oftast 40 kilometer i timmen och på bostadsgator 30 kilometer i timmen. På landsvägsliknande avsnitt kan hastighetsbegränsningarna vara 50 kilometer i timmen i tätorten. På flera områden används också en hastighetsbegränsningszon som meddelas redan då man kommer till området. Kontrollera hastighetsbegränsningen på ditt område om du är osäker.

                  
C34 Hastighetsbegränsningszon   C35 Hastighetsbegränsningszon upphör

Siffran på märket visar den högsta tillåtna hastigheten för fordon i kilometer i timmen på ett område som är begränsat med märken. Du lägger väl märke till att hastighetsbegränsningszonen gäller när du svänger in på en annan väg. Området fortsätter ända till trafikmärket C35 Hastighetsbegränsningszon upphör eller till ett nytt märke C34 Hastighetsbegränsningszon. Inom området kan man bestämma annat om den högsta tillåtna hastigheten med märkena C32, E24 eller E26.

Till exempel på huvudgatorna på hela Kyrkslätts centrums område gäller hastighetsbegränsningszonen 40 kilometer i timmen. Den börjar på Kyrkslättsvägen från anslutningen till Munkkulla; på Gamla Kustvägen från Bredberget, på Gesterbyvägen från norr om Gesterby, på Volsvägen vid Kvarnbyvägen och på Överbyvägen vid Karlbergsvägen. På de mindre bostadsgatorna i centrum gäller i regel 30 km/h. Också i Masaby och i Veikkola samt på andra tätortsområden används hastighetsbegränsningszoner.

Länk till Trafikskyddets webbplats https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/30-km-h-kannattaa/#d290a6ba

Utmana dig själv – gör det till en vana att ha koll på körhastigheten

Starta 5 minuter tidigare och reservera tid för dig själv genom att njuta till exempel av bra musik när du kör bil. Samtidigt kan du göra det till en vana att ha koll på körhastigheten och träna på att observera hastigheten i en veckas tid. Du kan fortsätta träningen efter en vecka och prova på hur din nya vana lyckas veckan därpå. Du kan få bra hjälp av navigationsprogram där en ljudsignal berättar om överhastighet. Det kan ge dig stöd i att ändra dina vanor.

Ta emot utmaningen och börja redan idag! Förändringen utgår från var och en av oss genom att ta andra väganvändare i beaktande och köra förutseende enligt begränsningar och situationer.

Trafikskyddets sidor hittar du ytterligare information till exempel om körhastigheter.

Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetsarbetsgrupp önskar en trygg resa!