Välj en sida

Vi har kommit i gång med borstningarna av sandningssanden på alla områden. Starten på sandborttagningen fördröjdes på grund av den exceptionellt långa vintern med mycket snö.

Det finns mycket sandningsmakadam på gatorna, och det går naturligtvis åt mycket tid till att avlägsna den. I år blir borstningen färdig senare än under normala omständigheter.

Vi ber kommuninvånarna att iaktta parkeringsförbudsmärkena och märkena med flyttningsuppmaning som eventuellt sätts upp för underhållsarbeten. Felparkerade bilar stör underhållet av gatorna och gör det avsevärt långsammare.

Vi strävar efter att fukta den sand som ska borstas för att förebygga damm, men när man borstar sand stiger det alltid lite damm upp i luften.

Sandborttagningen sker i ordning enligt skötselklassificeringen.

Ytterligare information:

https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall