Välj en sida

Personer från de olika serviceområdena inom kommunen deltar i den riksomfattande beredskapsövningen Uusimaa23, som ordnas av regionförvaltningsverket. Övningsdagarna i Kyrkslätts kommunhus är onsdag 29.11 och torsdag 30.11.

Syftet med övningen är att utveckla kommunernas och andra deltagares förmåga att agera vid allvarlig störning och under exceptionella förhållanden. Vi övar samverkan under fiktiva störningssituationer och exceptionella förhållanden.

I kommunens tjänster kan det på övningsdagarna förekomma dröjsmål på grund av aktivt deltagande av personal. 

Regionförvaltningsverket ordnar regelbundet med två års mellanrum beredskapsövningar för representanter för olika myndigheter.