Välj en sida

Nationella veterandagens fest i Kyrkslätt 27.4.2022 Mörnesalen i Fyyri – festprogrammet även på kommunens Youtube-kanal

Nationella Veterandagens fest firas också i Kyrkslätt onsdag 27.4.2022. Tema för veterandagen är i år ”Maamme versoo uutta – I vårt land spirar det nya”. Temat betonar hur veteranernas arv överförs till yngre generationer som delad förståelse. Nytt innehåll växer ur förståelsen.

I Kyrkslätt inleds evenemanget på traditionellt sätt med en kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11. Efter det följer gymnasiernas blomsterhälsning vid veteranstenen vid torget. Denna gång ordnas ingen kaffeservering eller gemensamma transporter. Caféet i bibliotekshuset Fyyri är öppet.

Programmet i Mörnesalen sänds på kommunens YouTube-kanal

Klockan 12.00 börjar festen i Mörnesalen i Fyyri. Evenemanget sänds på Kyrkslätts kommuns YouTube-kanal. Se sändningen här!

Videoupptagningen görs av Kirkkonummen Videoharrastajat ry. På grund av sändningsarrangemangen begränsas publikmängden i salen till cirka 60 personer. Vi önskar att publiken är på plats i Mörnesalen i god tid innan sändningen börjar klockan 12. Elever från Kyrkslätts musikinstitut uppträder med musik och kulturdirektör Maaret Eloranta fungerar som konferencier.

Programmet börjar med Kyrkslätts församlingars tvåspråkiga andaktsstund. Efter det hålls en liten tyst stund. Det första musikuppträdandet är Jukka Kuoppamäkis ”Sininen ja valkoinen”, som framförs av musikinstitutets gitarrgrupp under ledning av Pentti Hildén.

Kommunens hälsning framförs av kommunfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz och kustbrigadens hälsning av kommendören för kustbrigaden, kommodor Marko Laaksonen. Följande musikuppträdande är Jean Sibelius Novellette som framförs av Anna Pöyhönen på violin och Johanna Pöyhönen på piano.

De ungas hälsning framförs denna gång av elever från Kyrkslätts gymnasium, gymnasister Rinja Palm och Andreas Skogssten. Efter det hör vi ännu A. Tschetschulins Gavotte som framförs av Anna Pöyhönen på violin och Akseli Pöyhönen på piano. Tillställningen avslutas med Vårt land, publiken sjunger första versen på finska, sedan på svenska.