Välj en sida

Familjetjänster

·         Familjerådgivningens verksamhetsställe på Sockenstugustigen (3a) flyttar 24-25.11.2022 och verksamhetsstället stänger 27.11.2022. 

·         Rådgivningen i anslutning till Laajakallion koulu stänger 29.11.2022.

·         Rådgivningen i centrum flyttar 29-30.11 och verksamhetsstället är stängt under de här dagarna. Verksamheten fortsätter i Kyrkslätts välfärdscentral från och med 1.12. I december erbjuds mottagningstider begränsat, i huvudsak för gravida och för barn upp till 1,5 år. Granskningar av barn i lekåldern flyttas till nästa år.

Hälsovårdstjänster

Tandkliniker

  • Tandkliniken i Kantvik stänger 30.11.2022
  • Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu stänger 30.11.2022
  • Tandkliniken vid Nissnikun koulu stänger 30.11.2022
  •  Social- och hälsocentralen stänger 30.11.2022 kl. 16.00.

Tjänsterna vid ovan nämnda verksamhetsställen flyttar till Kyrkslätts välfärdscentral från och med 1.12.2022.

 

Akuta hälsovårdstjänster

30.11.2022 stänger akutmottagningen inom hälsovårdstjänsternas mottagningsverksamhet undantagsvis kl. 16.00. Patienter som kommit in före kl. 16.00 vårdas normalt. Efter kl. 16.00 kan man i jourfall ta kontakt med jourhjälpen (tfn 116 117) eller med Jorvs sjukhus. Verksamheten fortsätter normalt vid Kyrkslätts välfärdscentral från och med 1.12.2022 kl. 8.00.

Tidsbeställning till munhälsovårdens akuta mottagningsverksamhet via den centraliserade tidsbeställningen som normalt, men under flytten ges akut vård mer än vanligt vid filialerna.

 

Icke-brådskande hälsovårdstjänster

Icke-brådskande mottagningstider till läkare, skötare och terapeuter samt munhälsovården erbjuds mindre än vanligt veckorna 48–49 då flytten till Välfärdscentralen bromsar upp verksamheten. Genom att minska på den icke-brådskande verksamheten strävar man efter att trygga tillgången till akut vård också under flytten.

 

Mottagningsverksamhetens arkiv

Arkivet är stängt 25-30.11.2022

 

Tjänster för personer i arbetsför ålder

  • Från familjecentralen flyttar handikappservicen 28.11 och socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder och integrationstjänsterna 29.11.
  • Mentalvårdstjänster för unga: Sockenstugustigen 3 har flyttat 24.11.
  • Missbrukarvårds- och mentalvårdstjänsterna har flyttat från social- och hälsocentralen 24.11.
  • Substitutionsvården flyttar 30.11.
  • MMV-kliniken är öppen 28-29.11.2022 (må-ti) kl. 12-15 på adressen Tjänstevägen 1, B-dörren, 1 vån.
  • MMV-kliniken är öppen 30.11.2022 (on) kl. 12-13. 

Från och med 1.12.2022 normala öppettider i Välfärdscentralen.