Välj en sida

Trycklinjen från Veikkola avloppspumpverk gick sönder och orsakade ett avloppsvattenläckage 23.2 som åtgärdades 24.2. Avloppsvatten rann ut i bäcken mellan Lamminjärvi och Kalljärvi och hamnade i Kalljärvi. Den beräknade mängden läckage var cirka 670 kubikmeter.

Enligt vattendragsprov som togs i Kalljärvi 14.3 uppfyller vattnet i sjön nu kvalitetskraven för badvatten.

Kyrkslätts vatten sanerar tryckavloppet som gått sönder i Veikkola. Saneringsplaneringen genomförs under året och den preliminära tidpunkten för genomförandet av saneringen är under år 2023.

Kyrkslätts Vatten beklagar de olägenheter som läckaget har orsakat.