Välj en sida

Kloreringen gäller ca 43 hushåll. Karta

Orsak:
Ett vattenrör har gått sönder och orsakat misstanke om att vattnet förorenats. Vattenledningarna desinficeras genom klorering

Tillfälliga vattendistributionsställen:

Hindersby bollplan, adress Skräddar Bäckströms gränd (ta med egna kärl)

15.1.2024 fr.o.m. kl. 14

Beräknad kloreringstid:

  • börjar: 15.1.2024 kl. 16 ca kl. 16.30
  • upphör (uppskattningsvis): 16.1.2024 kl. 16.30

Under vattenavbrottet kloreras vattenledningarna. Efter kloreringen träder en uppmaning att koka kranvattnet i kraft. Om detta informeras separat.

Medan den effektiva kloreringen pågår får man inte använda vattnet till annat än att spola toaletten. Klorerat vatten kan orsaka irritation om man dricker det eller duschar i det.

Förbudet att använda vatten är i kraft tills vidare.

Vi informerar nästa gång om saken tisdag 16.1.2024 före kl. 16.

15.1.2024

Vi beklagar störningen.

Mari Nevas                                                 Maria Lehtinen

Chef för tillsynsenheten                               Driftschef

Esboregionens miljö- och hälsoskydd           Kyrkslätts Vatten            

talousvesivalvonta@espoo.fi                         tfn 040 126 9576

Meddelande /Festberget / Esboregionens miljö- och hälsoskydd