Välj en sida

Vattenavbrottet i Munkkulla som började på måndagskväll 8.4.2024 har reparerats.

Om vattnet är brunt efter avbrottet, låt det rinna i 10 minuter. Om det inte hjälper att låta det rinna, ring till Kyrkslätts vattens jourtelefon 09-2967 2275.

Den tillfälliga störningen på jourtelefonen har också reparerats.

Vi beklagar olägenheten.