Välj en sida

Vartiovägens gång- och cykelväg har blivit klar och har tagits i bruk idag 20.7.2022.  Den drygt 100 meter långa gång- och cykelvägen förbättrar säkerheten på skolresorna från Impivaaravägen till Veikkolan koulu och gång- och cykelförbindelserna till tjänsterna i Veikkola. Det har lämnats önskemål om förbindelsen redan länge, och behovet lades fram i utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt år 2017.  Planeringen av projektet startade som ett trafiksäkerhetsprojekt hösten 2019 och byggarbetena i november 2021.

Kyrkslätts kommun har fungerat som byggherre för Vartiovägens gång- och cykelväg. Entreprenör har varit ML-Kaivuu Oy.

Utvecklingen av gång- och cykeltrafiken har varit ett långsiktigt jobb

Målet är att i framtiden också bygga en kombinerad gång- och cykelväg på Impivaaravägen, som ansluter till Vartiovägen, i samband med saneringen av gatan uppskattningsvis i mitten av 2020-talet, beroende på de årliga budgetbesluten. Idag finns det enbart en trottoar i Impivaaravägens södra del.

I utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt har man utstakat utvecklingen av gång- och cykelnätet. Genomförande av programmet är ett långsiktigt och tidskrävande arbete som görs planmässigt en bit i taget inom ramen för anslagen i de årliga budgeterna.

Utvecklingsprogrammet för gång och cykling finns här (på finska): https://www.kyrkslatt.fi/publikationer-och-utredningar