Välj en sida

Evenemanget Vårkarnevalen, som ordnades av Kyrkslätts kommuns fritidstjänster, hölls lördag 6.4 i bibliotekshuset Fyyri. Trots köldknäppen lockade evenemanget rikligt med besökare som njöt av uppvisningarna och prova på-verkstäderna. 

På evenemanget kunde man bland annat bekanta sig med blås- och stråkinstrument, pyssla vårfjärilar och karnevalsnurror, delta i Green screen-fotografering, bingo och en vårlig bokstavsjakt samt mycket annat roligt. Det ordnades fina uppträdanden under hela evenemanget, bland annat teater och musik. Ett varmt tack till artisterna, prova på-verkstädernas arrangörer och alla deltagare! 

Nästa år ordnas Vårkarnevalen 26.4.2025, välkommen! 

Lördag 6.4 började också anmälningstiden för nya elever till bildkonstskolan och musikinstitutet för läsåret 2024–25. Ytterligare information och anmälan på webbsidorna kyrkslatt.fi/bildkonstskolan och kyrkslatt.fi/musikinstitutet

Bild 1. På Vårkarnevalen spelades musik och dansa fick man också!

Bild 2. Bildkonstskolans vårutställning

Bild 3. På evenemanget kunde man prova på musikinstitutets olika instrument