Välj en sida

De drastiskt varierande temperaturerna ökar också risken för beläggningsskador på gatuområdena. Vattnet som smälter om dagarna sliter asfaltytan, och när luften blir kall om nätterna fryser vattnet i groparna och gör dem större. Vi åtgärdar beläggningsskador enligt behov.

Respons över beläggningsskador kan lämnas via kommunens responssystem eller kundtjänsten.

 

TA KONTAKT:

Respons och frågor om underhållet kan lämnas via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi