Välj en sida

Snart avslutas vårens avgiftsfria hobbygrupper för barn och unga. Det har varit ett lyckat läsår för de avgiftsfria MyHobby- och TALENT-klubbarna. Utbudet under läsåret 2023–2024 har bestått av 115 avgiftsfria hobbygrupper, bland annat kultur-, idrotts- och konstklubbar. Kyrkslätts fritidstjänster tackar alla samarbetspartner för genomförandet av klubbarna under det gångna läsåret!

Ytterligare information om kommunens MyHobby- och TALENT-verksamhet finns här.

Arrangörer söks för avgiftsfria hobbygrupper för barn och unga

Planeringen av avgiftsfria MyHobby- och TALENT-hobbygrupper för nästa läsår 2024–2025 pågår. Den kommande verksamheten kartläggs som bäst tillsammans med dem som ordnar hobbygrupperna. Vi söker nya arrangörer av hobbygrupper för handledning av olika klubbar. Ta kontakt med hobbykoordinatorn i Kyrkslätts kommun harrastustoiminta@kirkkonummi.fi, om du är intresserad av att leda hobbygrupper.

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster ordnar som bäst en hobbyenkät för årskurserna 1–9 i kommunen, bland annat för att utreda vilka hobbyönskemål barn och unga har. Enkätresultaten används för att minska hinder, öka hobbymöjligheterna och genomförande av hobbyverksamhet enligt barnens och ungdomarnas önskemål i Kyrkslätt. Ytterligare information om enkäten harrastustoiminta@kirkkonummi.fi.

HobbyHjältarna tackar för det gångna läsåret

Också HobbyHjältarna-evenemangen avslutats snart för det här läsåret. Under hösten samt våren åkte Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster tillsammans med lokala föreningar till alla skolor i kommunen och presenterade olika hobbymöjligheter för lågstadieelever. Under våren deltog fotbollsföreningen FC Kirkkonummi, innebandyföreningen Kirkkonummi Rangers, handbollsföreningen Kyrkslätt idrottsförening (KyIF), fotbollsföreningen FC Wild samt flersportsföreningen Veikkolan Veikot. Stort tack till skolorna och föreningarna för samarbetet!

HobbyHjältarna-evenemangen fortsätter på hösten. Vill ni delta i ett HobbyHjältarna-evenemang och presentera er verksamhet? Kontakta hobbykoordinatorn på harrastustoiminta@kirkkonummi.fi, ytterligare information om HobbyHjältarna hittar du här.

Ytterligare information om hobbyverksamheten www.kyrkslatt.fi/fritid eller per e-post harrastustoiminta@kirkkonummi.fi