Välj en sida

Välkommen till Ragvalds på De vilda blommornas dag 19.6.2022!

De vilda blommornas dag firas i juni på olika håll i Norden. Även i år ordnar Kyrkslätt program med anknytning till vilda blommor för hela familjen på söndag 19.6 kl. 12-15.

Specialtemat i Ragvalds det här året är naturens mångfald och användningen av inhemska vildväxter som prydnad i trädgården. På gårdsområdet kring museet finns exempel på vildväxter och gamla perenner som passar som prydnadsväxter och som kan vi kan hitta på gårdar och vägrenar.

Barnen kan i sällskap av en vuxen gå på äventyr längs Knattestigen i museiområdets landskap. Längs rutten finns också lektips. Det ordnas en namntävling för museets nya maskotar, katten, killingen och de små mössen. Du kan delta i tävlingen till kl. 14.15. Du kan föreslå namn genast genom att svara på enkäten på adressen: https://forms.office.com/r/QEXxfcGx3R.

De nya maskotarna för Ragvalds museiområde kan du se i fönstret till Ragvalds bastu, Överbyvägen 140. Föreslå namn på maskotarna genom att svara på enkäten före 19.6 kl. 14.15. Bild Topias Tiihonen.

Får på riängen som landskapsvårdare

Den kännetecknande växten för årets De vilda blommornas dag är tjärblomster. Det är en växt för gassiga ängar. Under forna århundranden luckrade betesgång upp landskapet och många vackra blomsterängar blomstrade på landsbygden. Då betesgången upphörde har landskapen växt igen och ängsväxterna blivit mer sällsynta.

Du kan beundra ängsväxter i närheten av Ragvalds ria. På De vilda blommornas dag får riängen på Ragvalds besök av ålandsfår som utför landskapsvård på olika håll i Nyland. Du kan fråga fårskötare Reetta Kandolin om fårens liv och deras arbete som landskapsvårdare.

Lär dig att känna igen växter med hjälp av mobilapplikationer

På Ragvalds gårdsområden har växterna märkts ut med namnskyltar, så med hjälp av dem är de lätta att identifiera. I Drängstugan har vi lagt fram litteratur om växterna. Nya mobilapplikationer erbjuder växtintresserade bra möjlighet att lära sig att identifiera växter var som helst. Biologistuderande Topias Tiihonen ger instruktioner i användningen av mobilapplikationer på huvudbyggnadens gård kl. 13.00-14.00.

Dessutom kan besökarna bekanta sig med undervisningsträdgårdens nyttoväxter och med gamla kulturspridda växter under ledning av kulturdirektör Maaret Eloranta kl. 12.30.

Ta med egen matsäck

Det lönar sig att ta med egen matsäck och göra en utflykt på De vilda blommornas dag. Du kan till exempel njuta av matsäcken medan du sitter på bodens trappa. Ragvalds ligger vid den gamla Kungsvägen, en och en halv kilometer från Kyrkslätts centrum, mot Sjundeå. Adressen är Överbyvägen 140. Parkeringsområdet ligger på vägens norra sida. Det är lätt att komma till Ragvalds också till fots eller med cykel. Den närmaste busshållplatsen heter Ravalsgränden, Ki0434 Överbyvägen.