Välj en sida

Integrationstjänsterna har på sin webbplats publicerat ett informationspaket för nya kommuninvånare. Informationspaketet betjänar både invandrare och andra som flyttat till kommunen för i paketet ingår nyttig information om integration, boende, hälsovård, skolor, småbarnspedagogik, hobbymöjligheter samt om service för barn och unga.

Informationspaketet har publicerats på kommunens webbplats också på engelska och ukrainska.

Integrationstjänster