Välj en sida

Entreprenaden gäller byggande av ny vägbelysning på landsväg 11255, vilket utförs av Kyrkslätts kommun. Objektet ligger på området mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Veikkola centrum, på landsväg 112555 (Juusjärvivägen, Volsvägen) på avsnittet lv 1130 (Evitskogsvägen)–lv 11256 (Solviksvägen), varifrån planeringsområdet fortsätter som Volsvägen ca 200 m söderut. Samtidigt anläggs också vägbelysning i anslutning till lv 11256 (Solviksvägen) på en sträcka på ca 100 m.