Välj en sida

Kyrkslätts kommun efterlyser de lokala föreningarnas åsikter och idéer för planeringen av det nya Nissnikuhuset. Byggnaden kommer att inkludera en skola, ett bibliotek och ungdomslokaler. Enkäten är öppen 1.-17.12.2023. Enkäten riktar sig till de lokala föreningar som är intresserade av att använda Nissnikuhusets lokaler i sin verksamhet.

Kyrkslätts kommun erbjuder lokaler och platser som föreningarna och kommuninvånarna kan använda, och målet är att kommunens lokaler ska användas mångsidigare.

Nissnikuhuset byggs på nuvarande Nissnikun koulus tomt. huset planeras som ett allaktivitetshus som omfattar Nissnikun yhtenäiskoulu, Masaby bibliotek och ungdomslokaler. Dessa lokaler kommer dessutom att användas av medborgarinstitutet, föreningar och klubbar.

Nu har föreningarna och klubbarna möjlighet att berätta sina idéer och önskemål i Nissnikuhusets planeringsskede. Alla idéer och önskemål om användningen är värdefulla.

Enkäten är riktad till föreningarnas styrelser. Vi önskar att föreningarna skickar ett gemensamt sammanställt svar.

Länk till enkäten:

https://link.webropolsurveys.com/S/185B13A98FFFE251