Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett elektroniskt invånarmöte på kommunens webbplats om gatuplanerna för Kyrkslättsvägen, Munkkullavägen och Stationshörnet i centrum. Planerna anknyter till förnyandet av Kyrkslättsvägens bro och gäller gatorna i fråga endast beträffande de delar som ligger i omedelbar närhet till bron. Presentationsmaterialet är framlagt på kommunens webbplats 30.5–5.6.2022. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset.

Ytterligare information om planerna ges torsdag 2.6.2022 kl. 12–14 per telefon av projektchef Hannu Ruhanen tfn 040 126 9866.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

Projektchef

Kyrkslätts kommun/kommunaltekniska tjänsterna