Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för Sockerbruksvägen i Kantvik elektroniskt på kommunens webbplats. Presentationsmaterialet är framlagt på kommunens webbplats 16-22.5.2022. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset. 

Ytterligare information om planerna ges per telefon onsdag 18.5.2022 kl. 13–15 av projektingenjör Saara Koivumäki från Kyrkslätts kommun, tfn 040 541 8462 och projektchef Timo Pitkänen från Ramboll Finland Oy, tfn 045 633 9528.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Saara Koivumäki

projektingenjör

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna