Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för Munkkullavägen i centrum elektroniskt på kommunens webbplats. Presentationsmaterialet är framlagt på kommunens webbplats 19–25.9.2022. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset.

Ytterligare information om planerna ges per telefon onsdag 21.9.2022 kl. 13–15 av projektingenjör Saara Koivumäki från Kyrkslätts kommun, tfn 040 541 8462 och projektchef Liina Lipre från Ramboll Finland Oy, tfn 040 775 7466

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Saara Koivumäki

projektingenjör

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna