Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för Klosterbrinken i centrum elektroniskt på kommunens webbplats. Presentationsmaterialet är framlagt på kommunens webbplats 10–16.10.2022. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset.

Ytterligare information om planerna ges per telefon onsdag 12.10.2022 kl. 13–15 av projektchef Hannu Ruhanen från Kyrkslätts kommun, tfn 040 126 9866 och projektchef Kari Pulkkinen från Ramboll Finland Oy, tlf 050 305 0036.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna