Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte elektroniskt på kommunens webbplats om gatu- och parkplanerna för Festbergets detaljplaneområde i Hindersby. Under mötet presenteras också Sadelmakargränden, som hör till detaljplanen för Tollsbacken. Presentationsmaterialet kan läsas på kommunens webbplats 14.2–20.2.2022. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset.

Ytterligare information om planerna ges onsdag 16.2 kl. 13–15 av ansvarig planeringsingenjör Hannu Ruhanen från Kyrkslätts kommun, tfn 040 126 9866, och projektchef Anssi Vaittinen från Ramboll Finland Oy, tfn 040 702 0087.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

projektchef