Välj en sida

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster hyr ut kontorslokalen i anslutning till entréhallen i Kyrkslätts simhall (Gesterbyvägen 41, Kyrkslätt) för hälso- och skönhetsservice och/eller bedrivande av frisörsverksamhet. Hyresperioden börjar 1.1.2024 eller enligt överenskommelse.

Lokalen är en 20 m2 kontorslokal med fönster och en vattenkran. Lokalen hyrs ut på grundval av anbud till den företagare som bjuder på den högsta månadshyran. Utgångspriset är 525,00 €/mån, anbud på lägre månadshyra än 525,00 €/mån godkänns inte. I hyran ingår inte mervärdesskatt. Elavgifterna ingår inte i hyran och hyresgästen faktureras separat för dem. Anbudsjämförelsen utförs på grundval av summan av hyresinkomsterna under de 12 första hyresmånaderna som uppges i anbudet utan eventuell höjning av hyra enligt bilaga 1.

Av anbudet ska framgå företagets namn, kontaktuppgifter och FO-nummer, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter, plan för serviceverksamheten och hyresanbud. Dessutom ska de utredningar som nämns i punkten ”Till anbudet ska bifogas” och vid behov i punkten ”Om företagaren har anställda ska föl-jande bifogas till anbudet” bifogas till anbudet.

De övriga villkoren som gäller uthyrning av lokalen fastställs i bilaga 1 och i hyresavtalet som ingår som bilaga 3 (den som blir vald ska förbinda sig att under-teckna hyresavtalet enligt bilaga 3). Bilagorna är finskspråkiga.

Anbuden ska lämnas senast 16.10.2023 kl. 12.00 på adressen:

Kyrkslätts kommun/ ungdoms- och idrottstjänsterna
PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
Kuvertet ska märkas med ”ANBUD på hyra av kontorslokalen i simhallen”

Eller

per e-post med rubriken ”ANBUD på hyra av kontorslokalen i simhallen” till adressen nuorisojaliikunta(at)kirkkonummi.fi.

Till anbudet ska bifogas
1) En utredning om anteckning i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret.
2) En utredning om skattebetalningsärenden.
3) Ett utdrag ur handelsregistret.

Om företagaren har anställda ska följande bifogas till anbudet
4) Intyg över tecknande av pensionsförsäkring för arbetstagare samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter.
5) En utredning om vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren.
6) En utredning om ordnande av företagshälsovård.

De intyg som avses i punkterna 1–6 kan vara högst tre (3) månader gamla räk-nat från och med den dag anbudet lämnats in.

Ytterligare information
Ville Saikko
planerare inom fritidstjänsterna
tfn 040 355 1455
ville.saikko(at)kirkkonummi.fi

Bilagor
Bilaga 1 Uthyrning av kontorslokal i Kyrkslätts simhall / villkor för uthyrningen (pdf)
Bilaga 2 Kirkkonummen uimahallin aukioloajat 2023 (pdf, suomeksi)
Bilaga 3 Kirkkonummen uimahallin toimistotilan vuokraussopimuspohja (pdf, suomeksi)