Välj en sida

Försörjningsberedskapscentralen har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet skaffat hemtester för corona för utdelning till skolelever och studerande. Nu har dessa hemtester anlänt till Kyrkslätt och utdelningen av testerna till skolorna börjar under pågående vecka. Med testerna vill man stöda skolelevers och studerandes hälsa och göra ett tryggt skolarbete möjligt för dem.

Kyrkslätts infektionsläkares anvisningar:

  • I utdelningen av hemtester är förpackningsstorleken i början fem tester per elev eller medlem av personalen.
  • Eleven, den studerande eller den som hör till skolans personal gör testet om hen har symtom som stämmer överens med coronavirusinfektion.
  • Testet görs hemma självständigt eller under övervakning av en förälder i enlighet med testförpackningens anvisningar. Skolan eller läroanstalten ger inga instruktioner i hur testet görs och samlar inte in några uppgifter om testsvar.
  • Om testresultatet är negativt men symtomen fortsätter ska testet upprepas 1–2 gånger med cirka 2 dygns mellanrum. Om du har symtom ska du undvika kontakter utanför hemmet i minst fem dygn från det att symtomen börjat även om testet upprepade gånger är negativt.
  • Eleverna, föräldrarna, de studerande eller skolans personal har inte skyldighet att berätta om testresultatet och skolan har inte rätt att fråga om det.
  • I första hand rekommenderar vi att testa endast vid symtom.
  • Vi rekommenderar att eleverna, studeranden eller medlemmar av personalen testar sig om det förekommer exponeringar inom familjen eller i samma hushåll. Då rekommenderas det att testet görs minst två gånger med tre dagars mellanrum. I dessa fall skall man testa även symtomfria.

Information om ärendet skickas ut även via Wilma. Ett varmt tack till skolorna och familjerna för samarbetet!