Välj en sida

Det uppsökande ungdomsarbetet i Kyrkslätts kommun har i början av maj fått förstärkning då ungdomsarbetare Hannu-Petteri Leinonen började som uppsökande ungdomsarbetare Eija Rajavaaras arbetspar. Eijas och Hannu-Pekkas arbetsuppgift är att stöda 15–28-åriga unga som behöver hjälp till exempel med att hitta arbete eller studieplats. Arbetsområdet är hela Kyrkslätts kommun.

I centrum för det uppsökande ungdomsarbetet står att stöda unga som saknar arbete, studieplats eller andra tjänster samt hjälpa dem med att hitta sin egen väg. I det uppsökande ungdomsarbetet strävar man efter att hitta de tjänster den unga behöver individuellt. Uppsökande ungdomsarbete utförs i skolor, läroinrättningar och där ungdomar tillbringar sin fritid, det vill säga där de unga finns.

Den unga får individuellt stöd och handledning med målsättningen att hjälpa hen framåt i livet. Handledningen är frivillig för de unga, grundar sig på den ungas önskemål och målsättningar och erbjuder den unga en trygg och pålitlig vuxenkontakt.

Man kan träffa den uppsökande ungdomsarbetaren på en gemensamt överenskommen plats eller så att arbetarna söker sig till de unga. De uppsökande ungdomsarbetarna står också till förfogande i skolornas samarbetsgrupper och gör vid behov hembesök hos de unga.

Ytterligare information:

Hannu-Petteri Leinonen

tfn 040 126 9817

hannu-petteri.leinonen@kirkkonummi.fi

Eija Rajavaara

tfn tfn 040 832 1906

eija.rajavaara@kirkkonummi.fi