Välj en sida

Ungdoms- och idrottstjänsterna ordnar i sommar 16.5–16.6 kortkursen Uppfriskande vattengympa, som är riktad till seniorer och personer i arbetsför ålder (veckorna 20–24) Nivå 1–2.

 

Kursen ordnas tisdagar och fredagar kl. 8.45–9.30 i stora bassängens grunda del.

Kursen pågår i 5 veckor (sammanlagt 10 gånger) Pris 28,90 € + simhallens inträdesavgift.

 

Anmälan till kursen: https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=1032

Uppfriskande vattengympa startar tisdag 16.5. Boka dig en plats så fort som möjligt, för antalet platser på kortkursen är begränsat.