Välj en sida

Arbetet med att uppdatera Kyrkslätts kommuns skogsstrategi pågår. Skogsstrategin gäller skogar som ägs av Kyrkslätts kommun och beskriver målen, förvaltningen och vårdsätten som gäller skötseln av skogbeklädda områden.

Kyrkslätts kommuns skogsstrategi med bilagor hålls framlagd 1.12.2023–19.1.2024 och den kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, kommunens bibliotek och kommunens webbplats. Kommentarer och utlåtanden ska skickas på e-postadressen kirjaamo@kirkkonummi.fi eller adressen Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt senast 19.1.2024. Märk kuvertet eller adressfältet med ”Skogsstrategi”.

Presentation av Kyrkslätts skogsstrategi 2024 (på finska)

För cirka två år sedan tillsattes en styrgrupp för förnyande av skogsstrategin. Den förra strategin är från år 2005. Kommunen äger 2500 hektar skogsmiljöer, varav 1125 hektar är skydds- och värdeobjekt och 1100 hektar inom den egentliga skogsvården.

Den viktigaste orsaken till uppdatering av strategin är de nya identifierade utmaningarna i verksamhetsmiljön, bland annat klimatförändringen och klimatåtgärder som kommunen förbundit sig till. I opinionsundersökningar fick rekreations- och idrottsanvändning av skogen mycket fokus.

Med ändringen av strategin vill man ställa mål som målinriktat följs upp med mätare.