Välj en sida

Instruktioner om du får ett positivt testresultat

För närvarande uppmanas de som fått ett positivt testresultat (hemtest eller laboratorietest) att stanna hemma tills du varit symtomfri i 2 dygn och det gått minst 5 dygn från det att symtomen började. Om du fortfarande har symtom under det femte dygnet eller efter det, stanna hemma tills du har varit symtomfri i minst två dygn.

Om du har fått ett positivt testresultat men du är symtomfri, stanna hemma minst 5 dygn från och med positivt testresultat.

Om du har vårdats på sjukhus ska du hållas isolerad hemma tills det har gått minst 10 dygn sedan symtomen började. Vid behov söks sjukledighet enligt arbetsplatsens normala sjukledighetspraxis.

Symtomfri innebär att febern är borta och att andra symtom klart håller på att avta. Om förändringar i lukt- eller smaksinnet eller lindrig rethosta är det enda symtomet behöver man inte fortsätta isoleringen.

Om du får ett positivt coronatestresultat, isolera dig från andra människor

Anvisningar för egenbehandling av coronavirussjukdomen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Om du mår dåligt, sök dig vid behov till hälsovården för bedömning

Om dina symtom är svåra och du önskar hälsovårdens bedömning, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Övriga tider, ring jourhjälpen 116 117. I livshotande situationer, ring 112.

Om du har ett tillstånd som utsätter dig för trombos, ring hälsostationen

Till coronavirusinfektionen hör en lite förhöjd risk att få tromboser. En del av de insjuknade har nytta av en medicinering som förebygger tromboser. Medicinen injiceras och fås hos hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och är feberfri finns det i allmänhet inget behov av medicinering mot tromboser.

Om du har feber (> 37,5 °C), hosta eller andnöd, är gravid eller på grund av sjukdom hela tiden måste vara i sängläge, läs listan över riskfaktorer nedan. Om du har riskfaktorer som nämns på listan, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. 

Riskfaktorer för trombos

Anvisningar för exponeringsfall

Om det finns en coronapositiv person i familjen eller om du annars varit i nära kontakt med en person som fått ett positivt resultat på hemtest eller hälsovårdens test:

–          är det särskilt viktigt att iaktta god handhygien, använda munskydd.

–          Undvik i mån av möjlighet kontakter utanför hemmet, tills det har gått fem dygn efter att den insjuknade personens symtom började. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas fem dygn från det då den insjuknades symtom började.

–          Om du har möjlighet, arbeta på distans. Om du är helt symtomfri kan du gå till arbetet, så länge du använder munskydd och undviker kontakter (om arbetsgivaren inte bestämmer annorlunda).

–          Ett symtomfritt barn får gå i skolan eller dagis.

–          Om du får symtom, stanna hemma.

Familjemedlemmar eller andra exponerade sätts inte längre i officiell karantän bortsett från vissa undantag (t.ex. hälsovårdspersonal, de som bor i riskgruppers boendeenheter osv.) Då kontaktar smittspårningen dig.

 

När ska du söka dig till coronatest (PCR)

Du ska söka dig till test bara om du har symtom som tyder på coronavirussjukdom och du

–          hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom

–          är gravid

–          varken har fått coronavirusvaccin eller varit insjuknad i en coronavirussjukdom

–          är yrkesperson inom social- och hälsovården och är i omedelbart klient- och patientarbete

–          arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster

–          en yrkesperson inom hälsovård har hänvisat dig till test

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

 

Om du får ett positivt resultat med PCR-test

Spårningsenheten strävar efter att vara i kontakt med alla över 60 år som genom PCR-laboratorietest konstaterats vara smittade av coronaviruset. Gravida coronapositiva ska kontakta sin rådgivningsbyrå på vardagar.

Om du är under 60 år och hör till riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom, gör en bedömning av risk för blodpropp som förorsakas av coronavirussjukdom på HUS webbplats för att kartlägga behovet av eventuell medicinering för förebyggande av blodpropp. Om du är i ett tillstånd som utsätter dig för blodpropp, lämna en kontaktbegäran per e-post tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi.

 Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom – patientens egen bedömning 

 

Isoleringsbeslut till dem som fått ett positivt PCR-coronatest

Om du behöver ett isoleringsbeslut och du bär coronavirussmitta som konstaterats genom officiellt laboratorietest 23.1.2022 eller tidigare, skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter till tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi Skriv som rubrik ”Behov av isoleringsbeslut”. Smittspårningsenheten är i kontakt med dig. På grund av smittläget kan det ta flera veckor innan beslut om isolering fattas.

Kyrkslätt har avstått från isoleringsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som intyg på insjuknande i coronavirussjukdom från och med 24.1.202