Välj en sida

Kandidatuppställningen för ungdomsfullmäktigevalet i Kyrkslätt har avslutats och 25 unga kandidater från olika håll i Kyrkslätt ställde upp i valet. Till ungdomsfullmäktige väljs 13 medlemmar för en tvåårsperiod. Ungdomsfullmäktiges mål är att lyfta fram de ungas perspektiv i det kommunala beslutsfattandet och ta ställning till aktuella frågor. Ungdomsfullmäktiges medlem har närvaro- och yttranderätt vid kommunfullmäktiges och vissa nämndernas sammanträden.

Alla 2005–2010 födda unga i Kyrkslätt har rätt att rösta i valet av ungdomsfullmäktige. Det finns totalt 3 568 röstberättigade.

Kyrkslätts ungdomsfullmäktigeval ordnas i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen och i läroinrättningarna 14.11.2023. Den som missar valdagen i sin skola eller som inte studerar i Kyrkslätt kan rösta i Fyyri 15.11, Veikkola ungdomslokal 17.11 eller Masaby ungdomslokal 18.11.