Välj en sida

Ansökningstiderna för sommarturerna i motionslokalerna, idrottsstipendierna och utmärkelserna samt de första bidragen till ungdoms- och idrottsföreningarna i Kyrkslätts kommun år 2023 går ut i januari 2023. Dessutom startar vårsäsongen för ledd motion redan vecka 2.

Ansökningstiden för sommarturerna i motionslokalerna, inklusive lägerverksamheterna för barn och ungdomar, går ut 9.1.2023 kl. 12.00.

Kungörelse (Idrottslokalernas sommarturer 2023, ansökningstid 12.12.2022–9.1.2023 kl. 12.00)

Nyheten om ansökan om sommarturerna

Ansökningstiden för idrottsstipendier och utmärkelser (år 2022) går ut 9.1.2023 kl. 16.00.

Kungörelse (Idrottsstipendier 2022, ansökningarna skall inlämnas före 9.1.2023 kl. 16.00)

Ansökningstiden för projektbidrag för lönekostnader som föranleds av ordnandet av idrott för specialgrupper i Kyrkslätts simhall (söks på förhand på basis av planer) går ut 11.1.2023 kl.16.00.

Kungörelse (För idrottsföreningar avsedda bidragsanslag 2023)

Ansökningstiden för förskott på verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet går ut 31.1.2023 kl. 16.00.

Kungörelse (Bidragsanslag för ungdomstjänster 2023)

Nyheten om stipendier, utmärkelser och bidrag.

Dessutom startar vårsäsongen för ledd motion måndag 9.1.2023. Ytterligare information och anmälan.

Observera att en del av grupperna redan är fullsatta. Välkommen att motionera!

Gott nytt år 2023!

 

Ytterligare information:

Ungdoms- och idrottstjänsterna

nuorisojaliikunta(at)kirkkonummi.fi