Välj en sida

Kyrkslätts musikinstitut och musikinstitutet Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto inledde sitt symfoniorkestersamarbete redan år 2017. Som kapellmästare fungerar Tuomas Törmi. Nu är orkestern på väg på en efterlängtad konsertresa till Hongkong. I orkestern spelar elever som kommit långt i sina studier. Musicerande i symfoniorkestern och konsertturnéer är en väsentlig del av studierna i den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen och orkesterverksamheten, som organiserats i samarbete, garanterar ett tillräckligt stort underlag av musiker för det krävande programmet.

Orkestrarna har fått en inbjudan av läroverken i Hongkong, Chinese University of Hongkong och Ying wa College, att komma för att ge konserter. Ying wa College har besökt Finland med en orkester och en kör med 100 personer år 2011. Under Ying wa Colleges besök i Finland uppstod idén om svarsbesök tillsammans med deras kapellmästare och direktör för musikavdelningen. Ursprungligen var konsertturnén planerad att genomföras i oktober 2020.

Konsertturnén är en unik chans för unga musiker

Konsertturnén är en unik chans för ungdomarna att tillsammans spela finländsk och kinesisk musik samt bekanta sig med de olika kulturernas sätt att lära ut musik. Under turnén uppträder orkestermedlemmarna också med mindre uppsättningar, bl.a. på Finlands konsulat i Hongkong och i turnén ingår även läroanstaltsbesök.

Det finländska musikpedagogiska systemet är internationellt känt och uppskattat. Särskilt konsertresor och turnéer utvecklar de unga musikernas kunnande och ger den högklassiga finländska musikpedagogiken synlighet. Repertoaren som spelas på konsertturnén ensam och tillsammans med de kinesiska orkestrarna består av färsk musik från 2000-talet samt produktion av J. Sibelius. Konserterna i turnén ges tillsammans med musikstuderande på universitetsnivå.

Ungdomarna har själva samlat in medel för turnén genom att hålla konserter i Lojo och Kyrkslätt flera tiotal gånger. Dessutom stöds konsertturnén av Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Iconicchain.

Välkommen på avfärdskonsert!

Söndagen 8.10 kl. 15.00 Kyrkby skolcentrum D-salen, Stationsvägen 8, Kyrkslätt, understödsbiljetter/program vid dörren
Tisdagen 10.10 kl. 19.00 Laurentiussalen, Lojo, biljetter/program vid dörren

Konsertturné: 13–22.10.2023

Mer information om orkestern och konsertturnén samt bilder

Ytterligare information rektor Satu Ylönen 040 831 2742 eller biträdande rektor Titta Kalaja 040 834 8648.