Välj en sida

Enligt en färsk undersökning är 85 % av invånarna i städer nöjda med sitt nuvarande bostadsområde. Bland dem som överväger att flytta är favoritobjektet nu Borgå, som tvåa kommer Kyrkslätt och trea Träskända.

Stadskärnan har den bästa charmen bland Helsingforsbor, Tammerforsbor, Åbobor och Kuopiobor.

Resultaten framgår av en barometer, som genomfördes av YIT och Prior Konsultointi, som besvarades av drygt 1400 finländare som bor i städer. I undersökningen utredde man hurdana stadsmiljöer man värdesätter och vill utveckla i Finland. I enkäten tog stadsborna ställning till olika alternativ för hem, arbetsmiljö, stadsmiljö, resor och handel.