Välj en sida

Våren är på väg och temperaturerna är omväxlande. På dagen värmer solen så att snön 

smälter, men nattfrosten kyler ner gatorna och gång- och cykelvägarna så att de kan bli mycket hala. Vi fortsätter att avlägsna snövallar.

De drastiskt varierande temperaturerna ökar också risken för beläggningsskador på 

gatuområdena. Vattnet som smälter om dagarna sliter asfaltytan, och när luften blir kall

om nätterna fryser vattnet i groparna och gör dem större. Vi åtgärdar beläggningsskadorna 

enligt behöv.

Kommunen sköter gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddvägar

och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna

i trafikerbart skick.

Det blir en blåsig och mild vecka. Föhnvinden ökar temperaturerna så att det är

plusgrader på många håll.

Låt oss njuta av det härliga vädret!

Var kan jag ge respons?

Du kan lämna respons på vinterunderhållet ställa frågor via det

elektroniska responssystemet. Alla meddelanden läses och skickas till de sakkunniga 

för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi