Välj en sida

Det har igen snöat och plogningsutrustningen är i användning.

Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklassificeringen.

Först plogas huvudlederna, kollektivtrafiklederna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna.

Det utlovas värmegrader, sä föret är också sörjigt.

Inom väghållningen fördelas ansvaret mellan fastigheten och kommunen. Det hör till fastigheten att öppna plogvallen som uppstår i tomtanslutningen. Man får inte skuffa snö över på kommunens område. Ansvarsfördelningen finns insriven i gatuunderhållslagen.

Smältvatten kan förorsaka översvämningar och regnvattenbrunnar öppnas enligt behöv.

Då vädret blir mildare är det också skäl att kolla att dikestrumman vid den egna 

tomtanslutningen fungerar.

Det lönar sig att starta i tid när man ger sig ut med bil i trafiken och komma ihåg 

säkerhetsavstånden och ta hänsyn till medtrafikanterna!

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser

alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i 

angelägenhetsordning.

Ytterligare information och respons

kunnossapito@kirkkonummi.fi