Välj en sida

Sandning pågår och snövallarna avlägsnas i mån av möjlighet.

Kommunens gatuområden har delats in i tre underhållsklasser enligt trafikmängderna.

Yttereligare information om vinterunderhållsklasserna finns på kommunens webbplats

https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

Smältvatten och stockade gatugrunnar kan orsaka översvämningar. Fastighetsägaren eller-

innehavaren ansvarar för att se till att skräp, smuts och is har putsats från tomtanslutningarnas trummon och locken till fastigheternas gallerbrunnar.

Underhållet öppnar stockade brunnar vid behöv.

Föret är omväxlande och det utlovas värmegrader, vatten och slask.

Välj lämpliga skodon för halt vinterföre. Ytterligare information om säkerheten

Kampanjen-Håll dig på benen   https://www.pysypystyssa.fi./

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. All

respons behandlas och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Man svarar på telefonnumret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli på vardagar kl. 8-16.

Ytterliga information   kunnossapito@kirkkonummi.fi