Välj en sida

De vintriga förhållandena fortsätter, det utlovas snö och kalla nätter.

Vinterunderhållsutrustningen sköter gator i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen. 
Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun- vinterunderhållsarbeten (pdf), godkänd i samhällstekniska nämnden 29.10.2019.

Bostadsgator hör till underhållsklass 3.

Vid exceptionellt väglag såsom länge ihållande och rikligt snöfall är det möjligt att kvalitetskraven underskrids.

Tomtens ägare eller besittare är skyldig att bl.a. se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas t.ex. från tak över postlådor och från staket.

Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden. Plats för snön ska reserveras på den egna tomten

Föret är ännu krävande, men våren är redan nära. Ha tålamod i trafiken!

 

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi