Välj en sida

Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun – vinterunderhållsarbeten (pdf), godkänd i samhällstekniska nämnden 29.10.2019 och 17.6.2021.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick. I långvarigt eller ymnigt snöfall, är det möjligt att man inte uppnår kvalitetskraven.

Man har plogat under veckoslutet och nu pågår slutförandet av arbetet.

Tomtens ägare eller innehavare är skyldig att bland annat se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas till exempel från tak över postlådor och från staket.

Om postlådan eller lådgruppen placerats på allmänt område eller på en annan adressats tomt ska adressaterna sinsemellan komma överens om underhållet av trafikförbindelsen.

 

Vi påminner om att man inte får flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden!

 

Sportlovsveckan tillbringar vi i vintrigt väder, det utlovas köld och mer snö.

Det utlovas också solsken, så nu kan man till exempel ta fram skidorna!

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi