Välj en sida

Väghållarna ansvarar för underhållet på vägarna.

Kyrkslätts kommun svarar för underhåll av gator, torg och gång- och cykelvägar på allmänna områden.

Dessutom ansvarar kommunen för vinterunderhållet på de enskilda vägar, om vars skötsel ingåtts ett avtal.

Väglagen eller vägdelägarna svarar för vinterunderhållet på enskilda vägar.

För de allmänna vägarna ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Du kan ge respons via Responskanalen https://liikenne.palautevayla.fi/feedback  eller Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24/7)

 

 

Vi får njuta av föhnvindar och temperaturer som är ordentligt på plussidan.  Den hårda och byiga vinden fortsätter dock, och i slutet av veckan blir vädret igen kyligare.

Väglaget kan alltså vara utmanande på grund av det omväxlande vädret.

 

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi