Välj en sida

Den smältande snön och regnen orsakar gropar i vägarna. Groparna repareras med fyllningsmassa vid behov. Vattnet och isen försvårar dock arbetena.

Väghållarna ansvarar för underhållet på vägarna.

För de allmänna vägarna ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Du kan lämna respons via Responskanalen https://liikenne.palautevayla.fi/feedback

eller Vägtrafikantlinjen t. 0200 2100 (24/7)

 

 

Veckan ser ut att bli blåsig och mild med några köldgrader. Det utlovas också snö, så väglaget kan vara utmanande.

 Var som vanligt försiktig i trafiken.

Det blir kallare mot veckoslutet men vi får kanske också njuta av solsken.

Dagarna blir fort längre och våren närmar sig!

 

 

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi