Välj en sida

Månadsskiftet närmar sig i omväxlande vinterväder. Köldgrader, byig vind och mera snö. 

 Solen kan också titta fram.

Gatuområdena sköts enligt skötselklassificeringen för vinterunderhållet. Ytterligare information om kommunens vinterunderhållsklassificering: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) svarar för underhållet av allmänna vägar.

I kommunens karttjänst kan du följa med vinterunderhållet på din hemgata nästan i realtid https://www.kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning

 

 

 Vinterunderhållet hör delvis till kommunen och delvis till ägarna till fastigheterna längs gatan.

Tomtens ägares eller innehavares skyldigheter

•                          att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas

•                          att se till att infarten till tomten är omskött

•                          att avlägsna farlig snö från fastighetens konstruktioner (t.ex. postlåda, staket)

 

Föret kan vara dåligt så ha tålamod i trafiken!

 

 

 

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kanslitelefon, tfn 040 8649 084, besvaras vardagar kl. 8–16.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi