Välj en sida

Snöfall och omväxlande förhållanden, såsom värmegrader och igen köld utlovas!

Föret är utmanande, så lätta på gaspedalen.

 

Gatorna plogas och sandas enligt skötselklassificeringen.

Du får mer detaljerade uppgifter om skötselklassificeringen på https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

Du kan följa med åtgärderna på din hemgata i karttjänsten, först plogas dock huvudlederna, kollektivtrafikgatorna och de viktigaste gång- och cykelrutterna.

Kör inte med en iglo!

Det är en trafiksäkerhetsgärning att putsa bilen. En snötäckt bil ska putsas så att chauffören har sikt åt alla håll. Beakta också imma på vindrutan.

 

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi

Väderinformation:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/lokalvadret/kyrksl%C3%A4tt