Välj en sida

Vinterföret är här och vi har fått ett lätt snötäcke.  Halkbekämpning har utförts redan i förväg, och utförs som bäst. Gatuunderhållet är redo att sköta vinterarbetena i enlighet med skötselklassificeringarna.

Först sköts huvudlederna, kollektivtrafikgatorna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna.

För mera detaljerad information se underhållsklassificeringen https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

Ansvaren för vinterunderhållet fördelas mellan kommunen och fastighetsägarna

Tomtägarens eller -innehavarens skyldigheter omfattar

– att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas

– att se till att infarten till tomten är omskött

– att avlägsna farlig snö från fastighetens konstruktioner (t.ex. postlåda, staket)

Det blir kallare mot veckoslutet och vi får mera snö under veckan.  Det sig lönar det sig att reservera tid för resorna för att inte bli överraskad av vinterföret

 TA KONTAKT

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi